یک سفر به یادماندنی را با ما تجربه کنید

اسپوتا خانه دوم ما با رفیق جینگت در آرامشی

شرکت فناوری اطلاعات اسپوتا با برند جینگت، در حوزه های مختلف تولید نرم افزار فعالیت میکند

اطلاعات دقیق

با زیرساخت هوش تجاری، اطلاعات دقیقی از داده های خود استخراج کرده، آنها را به تصویر کشیده و تحلیل نمایید. جینگت ارائه دهنده نسخه فارسی Microsoft Power BI

سریع ترین خدمات

با راهکار Microsoft Azure DevOps به فرآیندهای نرم افزاری خود سرعت داده و کیفیت ارائه خدمات خود را افزایش دهید

بالاترین سرعت

معماری بانک های اطلاعاتی Microsoft SQL Server خود را منطبق بر نیازها طراحی کرده و در مقابل حوادث ایمن بمانید

دوآپس

ارائه راهکارهای دوآپس مبتنی بر Microsoft Azure DevOps

معماری نرم افزار

ارائه راهکارهای معماری نرم افزار بر مبنای فریمورک Jinget

آموزش

آموزش دوره های مختلف تولید نرم افزار از جمله دوره های مدیریت وب سرور، بانک های اطلاعاتی، دوآپس و غیره

بانک های اطلاعاتی

ارائه راهکارهای طراحی، بهینه سازی و مدیریت بانک های اطلاعاتی Microsoft SQL Server

خدمات ما

مستندسازی

ارائه مشاوره در حوزه مستندسازی دارایی های واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ها

تست نرم افزار

ارائه راهکارهای تست و آزمون دستی و خودکار سامانه های نرم افزاری

زیرساخت هوش تجاری

ارائه راهکارهای زیرساخت هوش تجاری مبتنی بر Microsoft Power BI

API Gateway & ESB

ارائه راهکارهای گذرگاه واحد خدمات به منظور مدیریت متمرکز سرویس های مختلف سازمانی