یک سفر به یادماندنی را با ما تجربه کنید

اسپوتا خانه دوم ما با رفیق جینگت در آرامشی

شرکت فناوری اطلاعات اسپوتا(Jinget) عضو نظام صنفی رایانه ای و شورای عالی انفورماتیک

تیم متخصص داخلی و حرفه ای

ارائه سریع خدمات

فناوری های نوین

فعال در جوامع بین المللی

بهترین کیفیت آموزشی

تجربه پروژه های ملی

دوآپس

ارائه راهکارهای دوآپس مبتنی بر Microsoft Azure DevOps، داکر، کوبرنتیز و غیره. ارائه زیرساخت های پایش مبتنی بر Prometheus، Splunk و غیره

تولید نرم افزار

تولید سامانه های نرم افزاری سفارش مشتری، ارائه فریمورک Jinget، ارائه راهکارهای آزمون دستی و خودکار سامانه های نرم افزاری و بهبود کیفیت

آموزش و مشاوره

آموزش و ارائه مشاوره در حوزه های مختلف تولید نرم افزار از جمله مدیریت وب سرور، بانک های اطلاعاتی، دوآپس،معماری و تولید نرم افزار و غیره

بانک های اطلاعاتی

ارائه راهکارهای طراحی، بهینه سازی، پایش و مدیریت بانک های اطلاعاتی Microsoft SQL Server

خدمات ما

سامانه انتقال امن فایل

انتقال امن هر نوع فایل از جمله فایل های پشتیبان بانک های اطلاعاتی به سرورهای دیگر بدون نیاز به استفاده از پروتکل SMB

سامانه واسط مودیان مالیاتی

ارائه خدمات مرتبط با ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی در قالب ارائه سرویس های خوش تعریف و ارائه واسط کاربری

زیرساخت هوش تجاری

ارائه راهکارهای زیرساخت هوش تجاری مبتنی بر نسخه فارسی شده Microsoft Power BI

گذرگاه واحد خدمات

ارائه راهکارهای API Gateway (گذرگاه واحد خدمات) به منظور مدیریت متمرکز سرویس های مختلف سازمانی

مشتریان ما